In de loop van de geschiedenis hebben veel mensen in de kunstbroederschap het nogal moeilijk gehad om te geloven dat dit schilderij een werk van Hieronymus Bosch was, aangezien de stijl die werd gebruikt om het te maken niet consistent is met zijn andere werken. Hieronymus Bosch was een productieve Nederlandse kunstenaar wiens werken opvielen door hun weelderige beelden en zeer gedetailleerde landschappen. Historici vonden een zekere mate van consistentie tussen dit schilderij en andere werken zoals de "Tritych of the Passion", die vele jaren later voor het publiek werden vrijgegeven, wat wijst op een gebrek aan relatie tussen de twee. De geschiedenis wijst op een bepaalde volgeling van Hieronymus van wie wordt aangenomen dat hij het heeft geschilderd. Het schilderij bestaat uit een portret van Jezus Christus die een kruis draagt terwijl hij wordt omringd door een groep karikaturale hoofden die allemaal verschillende bizarre uitdrukkingen hebben die in totaal op achttien uitkomen. Deze karikaturale hoofden vertegenwoordigen onze menselijkheid rond een treurige Christus. Linksboven vind je Simon van Cyrene. Linksonder staat Veronica met de heilige lijkwade.

Rechtsonder staat de onboetvaardige dief, terwijl de berouwvolle dief zich rechtsboven bevindt, vertegenwoordigd door een monnik. Er zit verfijning in de manier waarop deze portretten zijn geschilderd, wat het zeer uniek maakt voor zijn tijd en een uniek schilderij op zich. De directeur van het museum waarin hij was gehuisvest, verklaarde dat als Jheronimus Bosch het niet had geschilderd, het zeker een genie was dat nog groter was dan Bosch. Hoewel historici op een aantal aspecten van mening verschillen over de betekenis van de schilderijen, kunnen velen gemakkelijk wijzen op de hallucinatoire stijl die met Bosch werd geassocieerd en die vervolgens het idee ondersteunt dat de schilder een volgeling van hem is. De verschillende groteske hoofden geven allemaal aan hoe de mens van binnen is. Ze zijn bedoeld om hun lelijkheid, hun schaamte, hun zonden en al hun verborgen ondeugden bloot te leggen die je anders nooit met het blote oog zou zien.