Hoewel er geen signatuur of datering is gevonden, is een zorgvuldige studie en analyse van de stijl en techniek van het schilderij uitgevoerd en is het werk toegeschreven aan Jheronimus Bosch. Uit datering van het hout bleek dat de jongste jaarring uit 1473 stamt en het is onwaarschijnlijk geacht dat het schilderen vóór 1486 is begonnen. De vier panelen tonen samen "Vier visioenen van het hiernamaals" en traditionele christelijke overtuigingen over beloning en straf. Twee panelen toonden de route naar de hel voor zondaars, namelijk "Hell" en de "Fall of the Damned into Hell". Het andere paar panelen suggereerde de beloning voor mensen die een rechtschapen leven leidden, een "Aards Paradijs" en dit specifieke paneel, "Beklimming van de Gezegende". De achterkant van de panelen was ook geschilderd, in een ongebruikelijk gemarmerd effect. In dit beeld lijken geklede en gevleugelde engelen de naakte zielen van de gezegenden te begeleiden naar een gesegmenteerde gang of "tunnel van licht". De engelen en de gezegende zielen staren omhoog naar het goddelijke licht in de smalle taps toelopende gang.

Ze lijken op hun beurt te wachten om op te stijgen. Een van de engelen heeft felrode vleugels. Aan het einde van de tunnel zijn twee figuren aanwezig en wat lijkt op een silhouet van een ander engelachtig wezen. De twee figuren lijken de eerste ziel te zwaaien of te begroeten die door een enkele engel de tunnel in wordt begeleid. Wat vooral interessant is aan dit schilderij, is dat Bosch moderne ideeën over bijna-doodervaringen lijkt te hebben vastgelegd. Het is niet bekend of Bosch zelf zoiets heeft meegemaakt, maar zijn beeld van opstijgen naar een heldere tunnel van licht om vroegere familie en vrienden te ontmoeten, lijkt duidelijk overeen te komen met de ervaringen van bijna-dood, die overlevenden vaak beschrijven. De Beklimming van de Gezegenden wordt gehouden in Venetië, in het Palazzo Ducale en meer recentelijk in het Palazzo Grimani, waar dit stuk en andere belangrijke werken van Bosch verder worden geconserveerd en gerestaureerd om ervoor te zorgen dat deze verbazingwekkende, oude kunstwerken worden bewaard. bewaard voor de toekomst.